Autocares Serrano

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. Qui és el responsable de tractament de les vostres dades?

AUTOCARES SERRANO CELIMENDIZ S.L.U

B53012332

POLÍGONO INDUSTRIAL CAN BALTASAR S/N 08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

937652136

 • Quin tipus de dades tenim sobre la vostra persona i com les hem obtingut?

Les categories de dades personals que tractem de clients i proveïdors són:

 1. Dades d’identificació
 2. Adreces postals o electròniques
 3. Informació comercial
 4. Dades econòmiques i de transaccions
 5. Dades de navegació
 6. Dades especialment protegides: salut, en el cas dels empleats.
 7. Imatge/veu.
 8. Dades de geolocalització.

Totes les dades esmentades abans les hem obtingut o directament de vostè mitjançant la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la vostra empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i la resta d’informació necessària per dur a terme l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la vostra empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les vostres dades per dur a terme alguna de les accions següents:

 1. Prestació dels serveis sol·licitats o entrega del producte adquirit.
 2. Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa,
 3. Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interès,
 4. Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors,
 5. Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. per tal de poder oferir-vos les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.
 6. Gestió laboral dels empleats.

Per dur a terme qualsevol d’aquestes finalitats es podran utilitzar mitjans electrònics com ara email, WhatsApp, etc.

 • Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació (incloses les dades recollides a través de les cookies, si escau) es conservaran mentre no se sol·licite la seva supressió per linteressat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

Les dades de treballadors es conservaran mentre es mantingui la relació laboral i en tot cas, segons el que prescrigui la legislació laboral a aquest efecte.

En el cas de les imatges obtingudes pel sistema de videovigilància, el termini de conservació serà d’1 mes, de conformitat amb el que estableix l’article 22.3 de la LOPDGDD, llevat que s’hagin de conservar per lliurar-les a les autoritats competents. .

En qualsevol cas, guardarem les vostres dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les vostres dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hàgiu deixat d’usar els nostres productes o que hàgiu deixat d’usar aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les vostres dades personals seran eliminades de tots els nostres sistemes.

 • Quina és la base de legitimació per al tractament de les vostres dades?

Segons tipus de tractament de dades, la base de legitimació és la següent:

TRACTAMENTB ASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió Contable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdorsManteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc.Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Compliment obligacions legals
Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, entregues al client, recepció de mercaderies, etc.Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
Marketing: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis adreçades als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa als nostres productes i serveis en el passat, incloent-hi la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients.  Consentiment lliure i inequívoc del mateix interessat (clients potencials), us fem constar que la retirada d’aquest consentiment en cap cas no pot condicionar l’execució del contracte que hi hagués entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.  
Si ets empleat, per a la Gestió laboral: gestió administrativa, comptable i fiscal dels empleats. Gestió registre jornada laboral: hora d’inici i finalització de la jornada, així com hores extraordinàries.Execució d’un contracte laboral. Compliment legal.
Imatges / veu de treballadors : publicació d’imatge/veu a la web de l’empresa, llibres de l’empresa, RRSS per tal de donar a conèixer la plantilla.Consentiment exprés de l’interessat.
Geolocalització: Control laboral i espacial de vehicles i mòbils dempresa. Execució del contracte laboral. Article 20.3 de l’Estatut dels treballadors i 90 de la LOPDGDD. Interès legítim del responsable.

En cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No cedirem les vostres dades personals a cap empresa tercera que pretengui utilitzar-les en les vostres accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hi hagi autoritzat expressament.

Us informem que podem facilitar les vostres dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens requereixin legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que aquesta acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial ; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de lempresa o els seus clients i el públic en general.

Us informem que les vostres dades no seran cedides o comunicades a tercers, l’empresa és l’única responsable per al seu tractament i custòdia.

Sí proporcionarem les vostres dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació amb les vostres dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les vostres dades personals de forma privada i segura , i també per utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de lempresa.

 • Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 • Quins són els seus drets com a interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les vostres dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes a la normativa aplicable.

Així mateix, us informem que teniu dret a retirar els vostres consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets esmentats adreçant-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen al punt 1, adjuntant còpia del seu DNI.

Vostè també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

D’altra banda, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem no enviar informació comercial si així ens ho ha fet saber.

¡Nos encanta que estés interesado en formar parte de nuestro equipo!

¿Qué ofrecemos?

 • Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional.
 • Valoramos la dedicación, la profesionalidad y el compromiso.

 

Si eres una persona motivada y te gustaría unirte a nuestro equipo, te invitamos a enviar tu currículum vitae al departamento correspondiente.

¡Únete a nuestro equipo de profesionales!

GRÀCIES PER CONFIAR
EN NOSALTRES

Et donarem resposta ben aviat.